FÖRETAGSKAMPEN -Spring från Treriksröset till Smygehuk

Satsa på friskvård före sjukvård, ett starkare team och samtidigt bidra till: Barnens rätt till idrott

Ett företag utan friskvård är sällsynt idag. Ett företag som satsar på friskvård och företagshälsa är ett företag som ligger i framkant till att individer söker sig just till ett sådant företag som arbetsgivare.

Att delta i Företagskampen erbjuder inte enbart friskvård utan så mycket mer:

 • En bättre teamkänsla (Ni göra detta tillsammans, från ledningsgrupp till anställda)
 • En starkare och friskare medarbetare gör också ett bättre jobb
 • Ger ett hälsosammare tillstånd som genererar en lägre grad av sjukfrånvaro    
 • Ökad daglig energi & bättre välbefinnande
 • Motiverar individer att förändra och ta ansvar för sin egen hälsa

Mätbara resultat oavsett bransch, näringsliv och geografi

Varför ska företag satsa på företagshälsa:

 • Hälsokostnaderna för Sveriges 100 största företag, 4,2 miljarder euro per år! (cirka 20% av den totala löneavgiften) 
 • Framtidens talanger lockas till företag som bryr sig om deras anställdas hälsa
 • Invest 10kr i hälsa, få fem gånger mer tillbaka

Utmaningen:

 • Spring från Treriksröset till Smygehuk 
 • Period: 6månader

Hur går vi till väga:   

Ni ska som team springa alt gå sträckan som är mellan Treriksröset och Smygehuk (Fågelväg: 1.565,05km) (Bilväg: 2.076,79km)

Vi bokar in ett första möte där jag tillsammans med personalansvarig i företaget går igenom upplägget och utser en person i teamet som är den drivande i projektet på plats. Vid vårt första möte har vi genomgång på hur ett upplägg för er på plats kan se ut, sen kommer jag under resans gång finnas där som bollplank och ge tips och råd hela tiden.

Två ggr i månaden under hela halvåret kommer jag ut till er för att inspirera och motivera, till att fortlöpa ert projekt ni nu tagit er an mot ett långvarigt vinstdrivande bolag inom både hälsa och ekonomi. Det är allt från träning till föreläsning. 

Ansvarig på plats arbetar med friskvården och peppar de anställda till att delta och bidra med sina kilometer. Denna person är också min kontaktperson då datum för träffar ska bokas in.

Kostnad för 6månader:

 • 10pers: 60.000kr
 • 11-50pers: 150.000kr
 • 51-100pers: 200.000kr
 • Över 100pers: Beräknas beroende på hur stort bolaget är

Kostnadsexempel för ett företag med 50anställda: Friskvårdsinvestering per anställd: 125kr/dag

Barnens rätt till idrott 

“Idrott för alla” är ett projekt utav Riksförbundet Attention som hjälper barn med NPF. Idrott för alla är ett treårigt projekt med målet att barn och ungdomar med NPF i högre grad ska kunna delta i idrottsverksamhet och föreningsliv. Vi vill att barn och ungdomar med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) tydligare inkluderas i idrottsvärlden, genom att hitta nya samverkansformer, aktiviteter och träningsupplägg.

“De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser. Det finns hög samsjuklighet, komorbiditet av störningar och syndrom som till exempel bipolärt syndrom, ångestsyndrom och depression.”

https://youtu.be/2Z9lzsYO8FQ

Jag vill tillsammans med er hjälpa så många barn jag bara kan och skänker 15% på hela er kostnad i Företagskampen till projektet “Idrott för alla” Ett projekt som betyder allt med en organisation som gör skillnad! 

Betalningen delas upp på tre fakturor:

 • Vid uppstart
 • Mellantid
 • Slutfas

Är du redo att göra ditt bolag vinstdrivande både inom hälsa och ekonomi och samtidigt stödja barnens rätt till idrott?

När kan vi sätta igång?

Mitt svar är omgående! Maila mig på: fightyourfightsweden@gmail.com så återkopplar jag till dig så snart jag kan. Därefter bestämmer vi ett första möte och tar det sedan därifrån..

Vi ses! /Jannika