Vill du få inspiration eller till och med ge inspiration och motivation till vänner, kollegor eller dina lagspelare?

Jag presenterar olika föreläsningar ut mot företag och idrottslag, stora som små. Mitt syfte i föreläsningarna är att inspirera och motivera andra och få de som sitter och lyssnar att ta del utav verktyg att kunna förändra sitt nuläge till det bättre. Att kunna dela med mig utav mina händelser som lyssnarna sedan kan ta till sig och relatera till sin egen livsstil och göra den förändring som krävs och behövs för att ta steg närmre sitt mål.

En föreläsning jag bla. höll på KTH i Stockholm 2011:

“MENTAL COACHING SPELAR ROLL FÖR FRAMGÅNG? Vad är det för hemlighet människan som lyckas besitter!”

Den föreläsningen handlar om hur jag har tagit mig dit där jag är idag. Jag relaterar mycket till mig själv, vad jag varit med om och vad som är viktigt för mig för att lyckas med det jag tar mig för.

Jag pratar om:

  • Hörnstenar som tagit mig dit där jag är idag
  • Att ha en bra balans i livet innefattar följande faktorer: Harmoni, bra rutiner, bra kosthållning, bra sömn, träning, ett välbefinnande
  • En vilja så stark att vilja lyckas måste finnas hos individen
  • Kunskapen att mentalt styra med tankens kraft och säga till hjärnan att de signaler som skickas ut i kroppen….
  • ….disciplinen ska vara så pass stark så att vissa saker är värda att “offra” för att nå toppen
  • RMI
  • Rätt attityd till sporten/yrket du utövar
  • Gameplan
  • Inspiration/Motivation
  • ….

En annan föreläsning som också är populär bland företag och lagspelare:

“MIN SYN PÅ TRÄNING. Varför ska jag alltid göra det extrema?”

En föreläsning som ska motivera och inspirera lyssnarna. Lyssnarna ska kunna lyssna på mina resor jag gjort genom tiderna och kunna relatera och bryta ner dem till sin egen nivå och relatera till sina egna mål man tar sig för. Jag berättar om mitt tänk och syn på saker och ting.  Jag påstår att ingen elit idrottare föds till elit idrottare. Du tränar dig till att bli en elit idrottare både med mental träning och fysisk träning. Med rätt verktyg, rätt inställning och rätt människor runt dig… Allt är möjligt!

Är du intresserad av att anlita just mig som föreläsare för dina anställda eller lagspelare? Du når mig på:

Mail: fightyourfightsweden@gmail.com
alt.Tel: 072- 22 52 103

Vi hörs!